Villkor Stockholm Pass

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Stockholm Pass-innehavare (kunden) och Destination Stockholm AB (Destination Stockholm). Genom att köpa ett Stockholm Pass accepterar kunden dessa villkor.

Det är respektive attraktion som omfattas av Stockholm Pass som tillhandahåller den tjänst som Stockholm Pass kan användas som betalning för. Kunden accepterar därför att medan denne besöker en attraktion är denne enbart en avtalspartner med operatören av attraktionen i fråga och det är enbart de villkor som gäller på den aktuella attraktionen som är relevanta i samband med besöket.

Attraktionerna som omfattas av Stockholm Pass är i dessa villkor refererade till som "avtalspartners" till Stockholm Pass.

1. Stockholm Pass

Syftet med Stockholm Pass är att underlätta tillträde till varje attraktion listad på Stockholm Pass hemsida för den valda tidsperioden.

Stockholm Pass är ett instrument utrustat med en QR-kod. De olika attraktioner som omfattas av kortet är skyldiga att godta ett uppvisande av kortet som enda ersättning för  inträde till attraktionen.

Stockholm Pass gäller under den giltighetsperiod som anges i punkt 5 nedan och kan användas inom ramen för de värdegränser som framgår av punkt 6.

Stockholm Pass är giltigt en gång på varje inkluderad attraktion och sightseeingtur, med undantag för Hop On-Hop Off buss och Hop On Hop Off båt genom Stromma där det är fritt antal resor under kortets giltighetstid.

2. Kunden

Kunden är den person som Stockholm Pass utfärdats till.

En person per Stockholm Pass tillämpas strikt. Kunden kan dock köpa kort för andra personer som kommer att vara användare av dessa kort. Stockholm Pass får inte säljas eller förmedlas vidare, med undantag för avtalade förmedlare av Destination Stockholms produkter. Användning av ett kort som ersättning för inträde för flera personer räknas som bedrägeri och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

3. Rättigheter och skyldigheter för kunden

Kunden måste datera sitt Stockholm Pass med datumet när det används första gången för att Stockholm Pass ska vara giltigt. Detta kan kunden själv göra på baksidan av kortet.

Under den aktuella giltighetstiden för Stockholm Pass får kunden en möjlighet att nyttja de attraktioner som erbjuds av de avtalspartners som listas på Stockholm Pass hemsida.

Kunden är inte berättigad till någon ersättning för oanvända, ej konsumerade tjänster eller för att avtalspartners attraktion är stängd under kortets giltighetstid. Kunden har inte rätt till ersättning om avtalet mellan Destination Stockholm och en avtalspartner avslutas eller om avtalspartners attraktion av andra anledningar inte längre ingår i Stockholm Pass.

Destination Stockholm är inte ansvarig för eventuella brister i tjänsten som tillhandahålls av avtalspartnern, inklusive men inte begränsat till problem med entrén, säkerhetsproblem eller personskada som kan uppstå när kunden besöker någon attraktion som omfattas av dennes kort. Destination Stockholm är inte heller ansvarig för trafikförhållanden eller väder som kan påverka kundens förmåga att nå, besöka eller njuta av en inkluderad avtalspartner. Kunder till Destinaton Stockholm erkänner och accepterar att de besöker alla avtalspartners frivilligt och helt på egen risk.

Eventuella klagomål måste göras direkt till den berörda avtalspartnern.

Stockholm Pass är ett värdebevis och kunden är skyldig att förvara sitt Stockholm Pass omsorgsfullt.

Vid eventuella klagomål som avser köpet ska kunden vända sig direkt till Destination Stockholm.

4. Ansvar

Destination Stockholm ska inte hållas ansvarig för brister, skador eller förluster avseende tjänster från individuella avtalspartners. Eventuella klagomål eller fodringar från kunden gällande användandet av en avtalspartners tjänst kan därför enbart tas upp med den aktuella avtalspartnern till Destination Stockholm. I detta fall gäller villkoren hos den aktuella avtalspartnern till Destination Stockholm. Destination Stockholm ansvarar inte heller för klagomål som uppkommer under kundens besök hos avtalspartnerns attraktion.

5. Giltighetsperiod

Stockholm Pass är giltigt i en, två, tre eller fem sammanhängande dagar. Kortet aktiveras första gången det läses av på en attraktion och gäller sedan i det antal timmar som framgår på kortet. Stockholm Pass måste användas inom ett år från köptillfället eller inom giltighetstiden skrivet på kortet, därefter är kortet inte längre giltigt. Om avtalet mellan Destination Stockholm och en avtalspartner avslutas är inte Stockholm Pass giltigt på den attraktionen.

6. Värdegränser

Stockholm Pass har en värdegräns som innebär att kortet endast får användas inom ramen för ett på förhand angett totalt värde av de inträden till attraktioner som utnyttjas av kunden. Om Stockholm Pass värdegräns uppnås är kortet inte längre giltigt för ytterligare användning. För aktuella värdegränser för respektive giltighetsperiod, se länk.

7. Förlust av kort

Inga ersättningar eller återbetalningar kan erbjudas för förlorade eller stulna kort.

8. Ångerrätt

Destination Stockholm följer distans- och hemförsäljningslagen vilket innebär att kunden har en ångerrätt på sitt köp upp till 30 dagar från köptillfället. Vid ångrat köp kontaktar kunden Destination Stockholm via telefon eller e-mail, senast 30 dagar efter köptillfället. Kunden kan även välja att använda Konsumentverkets standardblankett som finns på Konsumentverkets hemsida och kan laddas ner här. Om denna blankett används ska kunden fylla i denna och skicka den via email eller till adressen nedan. Stockholm Pass ska då skickas tillbaka till Destination Stockholm på nedan adress. Returportot och eventuell extra kostnad står köparen för. Pengarna för köpet återbetalas när Stockholm Pass och eventuella SL-kort levererats till Destination Stockholm.

Adress:
Destination Stockholm AB
Svensksundsvägen 17
SE-111 49
Stockholm
Sverige

9. Behandling av personuppgifter

Destination Stockholm behandlar personuppgifter om kunden (exempelvis fullständigt namn, adress, produkt, datum, tid och typen av köp) i egenskap av personuppgiftsbiträde till Leisure Pass Group, som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med köp av Stockholm Pass. Leisure Pass Group behandlar kundens personuppgifter i enlighet med den integritetspolicy som finns på Stockholm Pass hemsida, se https://www.stockholmpass.se/privacy.html?aid=209.

10. Övrigt

Ytterligare överenskommelser är enbart giltiga skriftligt.

Vi på Destination Stockholm har gjort vårt bästa för att säkerställa informationen på vår hemsida och i våra guideböcker, men eftersom avtalspartners öppettider och förhållanden under helgdagar och året i övrigt kan ändras efter den tidpunkt när kunden köpte sitt kort, kan Destination Stockholm inte garantera att varje avtalspartner kommer att ha öppet som beskrivs på hemsidan eller guideboken.

Destination Stockholm ansvarar inte för förseningar eller andra leveransproblem av svensk posttjänst.

11. Särskilda bestämmelser för onlineköp

Punkt 1 till 10 ska även gälla onlineköp. Ytterligare bestämmelser som följer ska tillämpas vad gäller onlineköp:

11.1.) Syftet med hemsidan stockholmpass.com är försäljning av instrumentet Stockholm Pass.
11.2.) Ett onlineköp kan endast genomföras med ett giltigt kredit- eller kontokort.
11.3.) Personuppgifter som krävs för inköp eller förfrågningar så som namn, telefonnummer, faxnummer eller e-mailadress används endast för ovannämnda ändamål.
11.4.) Du har rätt att ångra ditt köp av Stockholm Pass och eventuellt SL-kort inom 30 dagar med start dagen efter du genomfört ditt köp.

För att ångra ditt köp måste du kontakta Destination Stockholm via mail (contact@stockholmpass.com) inom ångerperioden.

Om du avbokar ditt köp inom ångerperioden måste du skicka tillbaka ditt Stockholm Pass och eventuella SL-kort till Destination Stockholm AB, Svensksundsvägen 17,
SE-111 49 Stockholm, inom 30 dagar. Återbetalning sker efter att Destination Stockholm mottagit returen.

Du är ansvarig för de kostnader som medföljer när du skickar tillbaka ditt Stockholm Pass.

Du har inte rätt till att avboka ditt köp av Stockholm Pass inom ångerperioden om du har aktiverat ditt Stockholm Pass och/eller SL-kort